Forum Housing

Tipologia
Client
Familia Castellà
Autor
BOPBAA (Josep Bohigas Arnau, Fransesc Pla Ferrer, Iñaki Baquero Riazuelo)
Col·laboradors
Joan Cerdà, Uwe Wütherich, Núria Oms, Cristina Rodríguez
Fotografia
Eva Serrats
DETALL

Pressupost: 35.000.000 Pts (210.355 €) Constructor: General Inversiones y Jardinería S.L.

El projecte s’ubica en una de les poques parceles arbrades que queden al passeig marítim de St. Carles, coronada amb una pérgola de dubtosa qualitat arquitectònica però que forma part del paisatge de la ciutat.

Des de l’inici la nostra intenció ha estat la d’intervenir respectant les qualitats paissatgístiques del solar.

El projecte es col.loca a la parcel.la conservant la majoria dels pins existents i sense modificar la imatge del front marítim.

El programa de vivenda unifamiliar es distribueix en dues plantes que tenen perfils diferents per generar els porxos d’entrada i d’estar i per crear una terrassa privada a la planta alta. Aquest recurs ens permet minimitzar l’efecte de les obertures que es dissenyen pensant en les vistes “sota pins” que retallen el magnífic paissatge del Delta.